+48 58 346 12 61

AQUAMOR - praca

Inżynier budowy ds. hydrotechnicznych

2023.10.27

Obowiązki: 
- Planowanie, organizacja oraz nadzór robót hydrotechnicznych 
- Nadzorowanie pracy podwykonawców oraz kontrolowanie realizacji robót hydrotechnicznych w zakresie terminowości i jakości wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP
- Weryfikacja dokumentacji technicznej
- Współudział w tworzeniu i analizie harmonogramu robót oraz monitorowaniu postępu robót
- Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy lub Kierownikami Robót oraz zespołami nurków
- Kontrola i rozliczanie czasu pracy ludzi i sprzętu własnego lub/i podwykonawców
- Kontrola poprawności i terminowości wykonywanych prac oraz ich odbiór
- Uczestniczenie w opracowywaniu planu potrzeb materiałowych, sprzętowych, kadrowych dla realizowanych zadań
- Nadzorowanie zużycia materiałów zgodnie z limitem materiałowym i budżetem budowy
- Raportowanie do Kierownika Budowy/Robót zaawansowania prac z nadzorowanych odcinków robót

Profil kandydata
- Wykształcenie wyższe budowlane (specjalność inżynieria wodna -mile widziana), 
- Minimum półroczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- Podstawowa znajomość prawa budowlanego oraz ustawy o wykonywaniu prac podwodnych oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
- Umiejętność obsługi programów: AutoCAD oraz MS Office (w szczególności programu Excel)
- Zaangażowanie w realizowane projekty
- Otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i naukę 
- Odpowiedzialność oraz samodzielność w działaniu
- Prawo jazdy kat. B

Oferta
- Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) 
- Przyjazna atmosfera pracy
- Dodatkowy system premiowy
- Możliwość rozwoju zawodowego
- Uczestnictwo w prestiżowych projektach 
- Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
- Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie 
- Pewny pracodawca
- Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie


Nurek - praca w Polsce

2023.10.01

Poszukujemy nurków minimum 3 klasy do wykonywania prac podwodnych w na terenie Polski.
Atutem będzie:

  • zamieszkanie w pobliżu Gdańska,
  • doświadczenie,
  • prawo jazdy kat.B.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt