+48 58 346 12 61

Realizacje AQUAMOR

W okresie swojej działalności Aquamor wykonało ponad 300 różnego rodzaju zadań w zakresie usług podwodnych i hydrotechnicznych.
Przedstawiamy wybrane realizacje powierzonych nam zadań.

01. Stocznia Remontowa „Nauta” Gdynia

Prace podwodne przy montażu pionowego podnośnika statków w Stoczni Remontowej „Nauta” Gdynia.

02. Stocznia Gdańska

Bieżące remonty i modernizacja pochylni w Stoczni Gdańskiej.

03. Ujęcie wody w Redzie

Prace podwodne przy budowie ujęcia wody w Redzie.

04. Baza Promowa Świnoujście

Umocnienie dna materacami tekstylno-betonowymi w Bazie Promowej w Świnoujściu.

05. Port północny Gdańsk

Wyrównanie podsypki tłuczniowej pod skrzynie falochronu T i skrzynie na stanowisku R, montaż przeciwrozlewowej przegrody pneumatycznej oraz inne prace podwodne związane z budową nowych stanowisk przeładunku paliw w Porcie Północnym w Gdańsku.

06. Stocznia Gdynia

Przebudowa progu doku SD I w Stoczni Gdynia.

07. Elektrownia Połaniec

Odcięcie ścianki stalowej na  wlotach do turbin w Elektrowni Połaniec.

08. Port Włdysławowo

Roboty podwodne przy budowie Falochronu Północnego w Porcie Władysławowo.

09. Port Hel

Roboty podwodne przy przebudowie Falochronu Południowego i Zachodniego w Porcie Hel.

10. Rzeka Motława w Gdańsku

Roboty podwodne przy przejściach rurociągów ciepłowniczych i gazowych przez rzekę Motławę w Gdańsku.

11. Porty i stocznie

Prace inwentaryzacyjne i remontowe w portach i stoczniach Gdańska, Gdyni, Helu, Władysławowa, Krynicy Morskiej i Ustki,

12. Jednostki pływające krajowe i zagraniczne

Prace podwodne przy jednostkach pływających armatorów krajowych i zagranicznych.

13. Ujęcie wody "Gruba Kaśka" Warszawa

Obcięcie stalowej ścianki szczelnej na ujęciu wody „Gruba Kaśka” w Warszawie.

14. Kolektor Gdańsk Brzeźno

Roboty podwodne związane z budową mola i układaniem kolektora w Gdańsku Brzeźnie.

15. Półwysep Helski, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg

Montaż i demontaż rurociągów refulacyjnych na Półwyspie Helskim, w Ustce, Darłowie i Kołobrzegu,

16. Nabrzeże Dworca Północnego w Porcie Gdańsk

Układanie rurociągu, kabli energetycznych oraz kabli światłowodowych pod dnem Marterj Wisły od Nabrzeża XX-lecia do Nabrzeża Dworca Północnego w Porcie Gdańsk.

17. Port Północny

Montaż przegrody przeciwrozlewowej w Basenie Paliw nr 2 w Porcie Północnym.

18. Zakłady Celulozowe w Kwidzynie

Inwentaryzacja ujęcia wody technologicznej w Zakładach Celulozowych w Kwidzynie oraz naprawa zasuw w zakładzie uzdatniania wody.

19. Jastarnia

Montaż rurociągu zrzutowego ścieków z oczyszczalni w Jastarni,

20. Inne prace podwodne i hydrotechniczne

Szereg innych prac podwodnych i hydrotechnicznych takich jak wideofilmowanie i fotografowanie podwodne, pomiary grubości blach metodą ultradźwiękową, ochrona katodowa budowli hydrotechnicznych i jednostek pływających.

Referencje

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

Referencje